Flertall for en times fysisk aktivitet hver dag

Publisert: 01.12.2017 Forfatter: SPORT
Flertall for en times fysisk aktivitet hver dag
FLERTALL: Det er nå flertall for fysisk aktivitet en time hver dag i skolen på Stortinget. Norsk Sportsbransjeforening er positiv til at dette nå ser ut til å bli en realitet. ILLUSTRASJONSFOTO

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall, og at det finansieres som et folkehelsetiltak.. Norsk Sportsbransjeforening er svært positiv til forslaget.

Det er med andre ord et flertall på Stortinget om å sikre elever i grunn- og ungdomsskolen minst en times fysisk aktivitet hver dag – og det innenfor dagens timetall. Forslagsstillerne, som ber regjeringen innføre dette, kommer fra flere ulike partier.

For lavt aktivitetsnivå
Forslagsstillerne viser til at sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse er godt dokumentert. Det fysiske aktivitetsnivået i Norge er som i andre vestlige land for lavt. Mangel på fysisk aktivitet er en stor risikofaktor for dødelighet og tidlig død (Folkehelseinstituttet (FHI) 2017). Fysisk inaktivitet blir omtalt som en global pandemi, og internasjonalt er det en økt bevissthet rundt overvåkning av fysisk aktivitet (FHI 2017).

Forslagsstillerne mener at skolen er den viktigste fellesarenaen der barn og unge møtes på tvers av bakgrunn. Forslagsstillerne mener forebyggende folkehelsearbeid må bli en større del av skolehverdagen enn det er i dag. Inaktivitet i den voksne befolkningen er større enn i den yngre, men også den yngre befolkningen oppfyller for få av Helsedirektoratets anbefalinger til minimumsaktivitet (Helsedirektoratet 17. juni 2016).

Stor dag for bransjen
Adm. dir. i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen, sier at dette er en gledens dag for sportsbransjen.
- Det er en stor dag for sportsbransjen og alle som jobber under visjonen om å fremme sport, friluftsliv og aktiv fritid, sier Hansen. Et flertall i helse- og omsorgskomiteen fra opposisjon og med KRF som avgjørende medspiller stiller seg nå bak en tilrådning som trolig vil bli stemt gjennom i Stortinget, der Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti sørger for at det blir en times fysisk aktivitet hver dag i skolen - gjerne som aktiviteter ute i naturen. Komiteen er enig i at elevene bør få mer tid utendørs og at det bør legges vekt på et mangfold av aktivitetsformer. Forslagsstillerne mener at fysisk aktivitet må være planlagt, tilrettelagt eller ledet av lærere med kompetanse.
- Vi vet at gode aktivitetsopplevelser i barne- og ungdomsårene i større grad sørger for at folk er aktive også i voksen alder. Derfor er aktivitet så viktig i barne- og ungdomsårene. Vi i sportsbransjen er veldig glad for denne innstillingen, sier Trond Evald Hansen.

 

 

Kalender

Annonse