Året ble bra for mange i sportsbransjen

Publisert: 06.08.2019 Forfatter: Birgitte S. Skjerven
Året ble bra for mange i sportsbransjen

Flere internasjonalt store merkevarer med produkter innen hardvaresegmentet opplevde et bedre 2018, sammenlignet med året før.

Etter et moderat 2016 med en vekst på 1,4 prosent og 0,2 prosent i 2017, opplevde sportsbransjens ledende verdensomspennende merkevarer en vekst på engrosnivå på 3 prosent i 2018. Veksten tilsvarer omlag 80 milliarder amerikanske dollar.

Utviklingen i hardvaresalget 

Tallene baserer seg på en årlig undersøkelse Sporting Goods Intelligence (SGI) gjennomfører blant et representativt utvalg av de største leverandørene innen ulike segmenter i markedet. Tallene baserer seg kun på salget av hardvare, så langt det har latt seg gjøre å skille dette ut som egen kategori hos leverandørene.

Sportsutstyrsleverandørene vokste med 1,4 prosent i USA tilsvarende 34,5 milliarder dollar, mens veksten økte 4,6 prosent tilsvarende 45,5 milliarder dollar i resten av verden. Omregningen til dollar er basert på en gjennomsnittlig beregning av de lokale valutakursene gjennom året, et beregningsgrunnlag utregnet av OECD. Det var en nokså flat utvikling i de lokale valutaene, mens euroen økte med ca. 5 prosent mot dollaren siste året.

Løftet av snørik vinter

Leverandørene som har spesialisert seg på vintersport, golf og sykling var av vinnerne. En usedvanlig snørik vinter hjalp til å løfte salget for 2018 med 10 prosent. Blant de leverandørene som solgte tennisutstyr avsluttet mange året med en relativt flat til en noe svakere utvikling på verdensbasis.
Golf økte med rundt 10 prosent, med Gallaway og Acushnet som de største vinnerne. Dette forklares med lansering av nye innovative produkter og at Nike har trukket seg ut av hardvaresegmentet innen golf.

El-sykkelsalget øker i alle land

Ni selskaper innen sykkelmarkedet, en gruppe som representerer 28,6 prosent av de største merkevarene, rapporterte om en sammenlagt økning i salget på 7,3 prosent. Mye av årsaken til denne salgsøkningen kommer på grunn av den økte etterspørselen etter el-sykler og high-end komponenter.

Oppbremsing i salg av friluftsutstyr

Fitness selskaper hadde en solid økning på 4,5 prosent, ledet an av Johnson Health Tech og Technogym.
14,2 prosent økning for Garmins frilufts og fitness-segment, mens GoPro og Fitbit går noe tilbake.
Selskaper som i hovedsak leverer innen friluftsegmentet opplevde en tilbakegang på ca. 4 prosent. Friluft er den nest største kategorien etter sykkel i sportsutstyrssektoren, med en andel av hardvaremarkedet på 21 prosent, ifølge SGIs estimater.
Europien Outdoor Group bekrefter overfor SGI at salget innen friluftsegmentet går noe tilbake i Europa, mer enn både sko og bekledning.
Fitness, golf og lagsport utgjør ca. 10 prosent av utstyrsmakedet. Vintersport representerer kun rundt 2 prosent av markedet.

Lettere å selge klær og sko

Ut fra SGI Europas analyser gjør sko, bekledning og tekstil det langt bedre enn hardvaresegmentet i sportsbransjen. De mener også det er en av grunnene til at selskaper som Rossignol, Amer Sports, Callaway og Acushnet investerer i merkevarer innen tekstil og sko.
En forklaring på denne utviklingen er at klær og sko har en enklere vei inn til mote og livsstilsegmentet, et marked med muligheter for høyere marginer.
En annen forklaring er de siste årenes voldsomme tilbakegangen av fysiske utsalgssteder, noe som igjen gjør det vanskelig å få vist og demonstrert hardvareproduktene for sluttbrukerne og markedet generelt.
Det har også vist seg enklere for mange å etablere direkte-til-forbruker-salgskanaler for tekstiler og sko, enn teknisk avanserte hardvare.

Kalender

Annonse